ONS CONCEPT

Het SwiMove-concept

Zowel voor kinderen die bang zijn van water als zij die overmoedig zijn en denken dat ze overal veilig zijn, wordt bewuster gewerkt aan graag en verantwoord bewegen in het water. Zo kunnen ze diverse aquatische activiteiten levenslang beoefenen. De leerlijn zwemmen en de hieraan gekoppelde niveaus werden door meerdere experts van baan 4, de Water Safety Academie en de Vrije Universiteit Brussel uitgewerkt. Deze methodische opbouw, die via de brevettenlijn van het ISB (Instituut voor SportBeheer) wordt gepromoot, is uitvoerig getest en wetenschappelijk onderbouwd. Diverse mensen van het SwiMove team worden dan ook in binnen- en buitenland gevraagd om de leerlijn toe te lichten.

Meer informatie over dit concept, kan u terugvinden op de website van Fred Brevet

Onze groepen
 In onze zwemschool wordt er gewerkt met een methodische opbouw van vier niveaus:

 • waterwennen (rode badmutsen)
 • leren overleven (gele badmutsen)
 • leren veilig zwemmen / watervaardig (blauwe badmutsen)
 • watervaardig, techniek en uithouding (groene badmutsen)

Elk van deze vier niveaus bestaat uit meerdere subniveaus met steeds iets meer uitdagingen van moeilijkheidsgraad, afstand, diepte, enz. Er is steeds een parallelle opbouw van zowel (a) technische (zwem)vaardigheden als (b) vaardigheden in functie van veiligheid. 

Rode Badmutsen - Waterwennen
Bij waterwennen wordt er vooral gewerkt aan de individuele bouwstenen: hoofd, ledematen en romp. Deze fase is nodig om waterangst weg te werken en de omgeving van het water goed te leren kennen.

Waterwennen bestaat uit 3 groepen:

 • Rode Badmutsen: Groep 1: Eendjes
 • Rode Badmutsen: Groep 2: Zeepaardjes
 • Rode Badmutsen: Groep 3: Pinguïns
Rood 1: Eendjes Rood 2: Zeepaardjes Rood 3: Pinguïns
Fred Brevet: Vaardigheden

 • Ik zit in het water en spat mezelf nat
 • Ik spring in het water op en neer
 • Ik stap door het water naar een drijvend voorwerp
 • Ik blaas grote bellen met mijn mond in het water
 • Ik stap op mijn handen als een krokodil
Fred Brevet: Vaardigheden

 • Ik kruip onder water door een hoepel
 • Ik spring vanop de kant (aan een handje)
 • Ik verplaats me in het diepe als een aapje langs de kant
 • Ik blaas belletjes met mijn hoofd helemaal onder water
 • Ik drijf als een ster op mijn rug (hoofd ondersteund)
 • Ik stuw een drijvend voorwerp naar de overkant
Fred Brevet: Vaardigheden

 • Ik daal af naar de bodem langs een stok
 • Ik spring in het water en kom er weer uit
 • Ik drijf 3 seconden als een ster op mijn buik
 • Ik haal 3 voorwerpen op van de bodem
 • Ik glij 3 seconden op mijn buik met een plankje
Extra Doelstellingen:

 • Beginselen beenbeweging crawl
Extra Doelstellingen:

 • Beginselen beenbeweging crawl
Extra Doelstellingen:

 • Correcte beenbeweging crawl

Gele Badmutsen - Leren Overleven
In deze fase worden telkens twee bouwstenen (aangeleerd bij de rode badmutsen) gecombineerd waardoor de opdrachten moeilijker worden. Er wordt gewerkt rond coördinatie, evenwicht en verplaatsing in het water. Het einddoel van deze fase is om de kinderen kantveilig te maken met het brevet ‘dolfijn’.

Leren Overleven bestaat uit 3 groepen:

 • Gele Badmutsen: Groep 1: Zeehonden
 • Gele Badmutsen: Groep 2: Waterschildpadden
 • Gele Badmutsen: Groep 3: Dolfijnen (Kantveilig)
Geel 1: Zeehonden Geel 2: Waterschildpadden Geel 3: Dolfijnen
Fred Brevet: Vaardigheden

 • Ik spring in waar ik nog nét kan staan, en ik kom er uit
 • Ik drijf als een plank 3 seconden op mijn rug (met drijfhulp)
 • Ik leg 3 meter af op mijn buik met 1 arm aan een plankje
 • Ik leg 3 meter af op mijn rug (met drijfhulp)
 • Ik stoot af in buiklig en glij als een pijl door een poortje
 • Ik kan 10 seconden watertrappen (met drijfhulp)
Fred Brevet: Vaardigheden

 • Ik spring in het water, haal een voorwerp op van de bodem en kom uit het water
 • Ik leg een afstand af van 3 meter in buiklig
 • Ik leg een afstand af van 3 meter in ruglig
 • Ik drijf als een ster 3 seconden op mijn buiken 3 seconden op mijn rug
 • Ik kan draaien als een vuurtoren in het water door te watertrappen
Fred Brevet: Vaardigheden

 • Ik kan door een hoepel zwemmen in diep water
 • Combinatietest: Ik kan
 • Inspringen in diep water
 • 3 meter verplaatsen in buiklig
 • Al watertrappend van buiklig naar ruglig
 • 3 meter verplaatsen in ruglig en op de kant klimmen
Extra Doelstellingen:

 • Correcte beenbeweging crawl met een plankje
 • Correcte beenbeweging rugslag met een plankje
Extra Doelstellingen:

 • Correcte beenbeweging crawl zonder hulpmiddelen
 • Correcte beenbeweging rugslag zonder hulpmiddelen
Extra Doelstellingen:

 • Beginselen rugslag

Blauwe Badmutsen - Leren Veilig Zwemmen
 Bij deze brevetten wordt er een bepaalde afstand gezwommen in een zwemslag naar keuze, gecombineerd met het uitvoeren van allerlei opdrachten in functie van waterveiligheid. Het einddoel van deze fase is om zwembadveilig te zijn. Deze proeven zijn wetenschappelijk onderbouwd door WASA (Watersafety academy).

Leren Veilig Zwemmen bestaat uit 3 groepen:

 • Blauwe Badmutsen: Groep 1: Otters (Zwembadveilig 12,5 meter)
 • Blauwe Badmutsen: Groep 2: Haaien (Zwembadveilig 25 meter)
 • Blauwe Badmutsen: Groep 3: Orka’s (Zwembadveilig 50 meter)
Blauw 1: Otters Blauw 2: Haaien Blauw 3: Orka’s
Fred Brevet: Vaardigheden

 • Ik kan onder een plank zwemmen in diep water
 • Combinatietest: Ik kan:
  • Inspringen in diep water
  • 5 seconden drijven als een ster op mijn buik
  • 6 meter verplaatsen in buiklig
  • Al zwemmend op mijn rug draaien
  • 6 meter verplaatsen in ruglig
  • Op de kant klimmen
Fred Brevet: Vaardigheden

 • Ik kan met een oppervlakteduik door een hoepel zwemmen
 • Combinatietest: Ik kan:
  • In het water springen in diep water
  • 12 meter voortbewegen in buiklig (met arm- en beenbeweging)
  • Draaien als een vuurtoren
   12 meter voortbewegen in ruglig (met arm- en beenbeweging)
  • Op de kant opduwen en uit het zwembad klimmen
Fred Brevet: Vaardigheden

 • Combinatietest: Ik kan 50 meter zwemmen met de volgende vaardigheden in het water:
  • 1e lengte in buiklig:
   • Met 2 voeten afstoten van de muur en gestrekt pijlen
   • Met een oppervlakteduik een ring opduiken,
   • 10 meter zwemmen
   • ter plaatse 3 keer traag en 3 keer snel aquatisch ademhalen
   • 10 m zwemmen met tussendoor kip aan het spit
   • Ter plaatse 10 seconden watertrappen
  • 2e lengte in ruglig:
   • Kip aan het spit
   • 10 meter zwemmen met alleen beenbeweging
   • 10 seconden drijven als een ster
   • 10 meter zwemmen met alleen armbeweging
Extra Doelstellingen:

 • 25 meter rugslag
Extra Doelstellingen:

 • Beginselen crawl
Extra Doelstellingen:

 • 25 meter crawl
 • 50 meter rugslag

Groene Badmutsen - Specialiseren

Bij de groene badmutsen gaan de kinderen zich meer ‘specialiseren‘. De kinderen worden verdeeld over drie lesgevers, waarbij er per groep wordt gewerkt aan volgende brevetten:

Specialisatie bestaat uit 3 groepen:

 • Waterveilig Brevetten (Waterveilig Basis, Waterveilig Plus): De focus ligt bij de waterveilig brevetten op het verbeteren van je eigen vaardigheden in het water. Deze brevetten bouwen verder op de brevetten ‘leren veilig zwemmen’ van de blauwe badmutsen. Er wordt een afstand afgelegd van 100 meter, gecombineerd met verschillende vaardigheden. Deze testen kunnen zowel met als zonder kledij worden afgenomen.
 • Redderbrevetten (Redder 1, Redder 2, Redder 3): Bij deze brevetten ligt de focus zowel op zichzelf redden in moeilijke situaties, als op het redden van anderen. Hierdoor kunnen kinderen bewust gemaakt worden van hun eigen kennis om, ook in gevaarlijke situaties, de juiste beslissing te nemen in het water. Daarnaast stimuleren de proefjes het besef dat, zelfs met kleine inspanningen, je ook een hulp kan zijn voor anderen in nood.
 • Afstandsbrevetten: Bij deze brevetten worden verschillende afstanden gezwommen in een officiële zwemslag (rugslag, crawl, schoolslag). Meer info over de aandachtspunten van de officiële zwemslagen kan u terugvinden op de website van Fred Brevet. 

Zwemmen voor volwassenen
Vrij Ouder Zwemmen
Opgelet: omwille van CORONA-maatregelen is het tijdelijk niet mogelijk om deel te nemen aan het ‘vrij ouder zwemmen’ op zaterdag. Wij hopen dit zo snel mogelijk weer te kunnen aanbieden

Binnen SwiMove vinden wij levenslang zwemmen zeer belangrijk. Daarom is het (bijna altijd) mogelijk om gelijktijdig met uw zoon/dochter te zwemmen.

 • Tijdens de SwiMove-uren op woensdag
  • Op woensdag zijn er 4 banen (sportbad) beschikbaar voor particuliere zwemmers. U kan een ticket kopen aan het onthaal van de sportdienst of aan de automaten. Meer informatie vindt u op website van de sportdienst van de VUB.
 • Tijdens de SwiMove-uren op zaterdag
  • Op zaterdag wordt het volledige zwembad (instructiebad + sportbad) gehuurd door SwiMove, waardoor het particuliere zwemmen via de VUB niet mogelijk is. Toch stelt SwiMove twee banen ter beschikking tussen 10:00 en 12:00 voor het ‘ouder zwemmen’. Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven (en betalen) via de website.
   • Opgelet: Er wordt geen limiet gesteld op het aantal toegelaten zwemmers bij het ouder zwemmen en er wordt geen lesgever aangesteld om les te geven.
   • Kostprijs: 15 euro (vaste kost/academiejaar) + 15 euro (5 beurtenkaart)
Zwemmen voor Volwassenen
 Momenteel worden er geen privé- of groepslessen voor volwassenen georganiseerd binnen SwiMove.