Jessica

Jessica

Mijn naam is Jessica Dubois, bachelor student in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de VUB.

Heeft veel ervaringen met kinderen: Animator bij Ideekids, piano lesgever en bijlesgever voor verschillende secundaire vakken.

  • Date 27 april 2019
  • Tags Lesgevers