Home

SwiMove – Water & FUNdamentals

De nieuwe zwemschool ‘SwiMove’ van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) start in februari 2018 bij de opening van het nieuwe VUB zwembad. SwiMove is een initiatief van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de VUB waarbij wordt gewerkt vanuit een pedagogische en wetenschappelijk onderbouwde visie met oog voor sociale doeleinden. Zowel jonge gezinnen uit de buurt als de scholen met plannen voor naschools zwemmen, krijgen de kans om op een veilige, speelse en efficiënte wijze te leren zwemmen. De meeste kinderen worden sterk aangetrokken om te spelen in, op en rond het water. Tijdens degelijk zwemonderwijs wordt gewerkt aan:

 • vaardigheden (Wat kan ik?)
 • kennis (Wat weet ik over het water en mijn eigen mogelijkheden?)
 • attitudes en gedrag (Hoe gedraag ik me veilig?)

Zowel voor kinderen die bang zijn van water als zij die overmoedig zijn en denken dat ze overal veilig zijn, wordt bewuster gewerkt aan graag en verantwoord bewegen in het water. Zo kunnen ze diverse aquatische activiteiten levenslang beoefenen.

Meer informatie over het concept van SwiMove

CONTACT INFO

SwiMove
Vrije Universiteit Brussel
Gebouw L
Pleinlaan 2
1050 Brussels, Belgium

swimove@vub.be

 DE ZWEMLES

WIE KAN ER LEREN ZWEMMEN BIJ SWIMOVE?

 • Kinderen kunnen bij SwiMove leren zwemmen vanaf 5 jaar (voorlopig tot 12 jaar)

HOE WORDT ER GEWERKT?

 • Er wordt gewerkt met blokken van 5 weken. Per week volgt uw kind 1 zwemles van 30 min (op woensdag of zaterdag afhankelijk van het niveau).
 • Na ieder blok van 5 weken is er de mogelijkheid dat uw kind naar een hogere groep kan doorschuiven, afhankelijk van de individuele vorderingen. Je kind komt best steeds op dezelfde weekdag aangezien het dan ook door hetzelfde lesgeversteam wordt begeleid. Bij een aangekondigde afwezigheid op de geplande dag (bv. woensdag) kan een kind ook een extra zwembeurt genieten (bv. zaterdag). We trachten dit om organisatorische redenen echter te beperken.
 • Uw kind krijgt steeds zwemles in een groepje van maximaal 8 kinderen. We zorgen voor een individuele aanpak terwijl de kinderen elkaar ook stimuleren in hun leerproces en plezierbeleving. Vaak zal er een stagiair voor extra individuele begeleiding zorgen
 • Meerdere keren per jaar wordt een info- en testmoment georganiseerd. Tijdens dit moment krijgen de ouders meer informatie over de precieze werking van SwiMove, alsook kan uw kind dan al eens testen en wordt het niveau van uw kind bepaald. Op deze manier weet je precies in welke groep je kind thuishoort. Bij de opstart van SwiMove zullen er uitzonderlijk twee info- en testmomenten voorzien worden. Namelijk op woensdag 24 januari 2018 om 17u en zaterdag 27 januari om 10.30u. 

WANNEER STAAT DE ZWEMLES GEPLAND?

 • Bij de opstart van SwiMove vinden de zwemlessen plaats op woensdag (17-19u) en zaterdag (10-12u)
 • Eén les duurt 30 min. Afhankelijk van het niveau van uw kind zal de les op woensdag voor uw kind starten om 17u, 17.40u of 18.20u. Op zaterdag is dit 10u, 10.40u of 11.20u.
 • Indien alle lessen op woensdag en zaterdag volzet zijn, zullen er ook zwemlessen gepland worden op maandag en dinsdag (telkens tussen 17-19u).

HOEVEEL MOET IK BETALEN?

 • Eén lessenreeks van 30 min per zwemles, gedurende 5 weken kost 73 Euro (incl. verzekering, inkom zwembad, badmuts, zwembrevet, kwalitatieve begeleiding, 1 info- en testmoment).

INFO- EN TESTMOMENT

Op zaterdag 3 februari 2018 om 10.00u wordt een info- en testmoment georganiseerd. Tijdens dit moment krijg je meer uitleg over de werking en de doelstellingen van onze zwemschool SwiMove en zullen we je kind op een speelse en didactisch onderbouwde manier testen op enkele zwemcompetenties. Uiteindelijk zal je samen met de lesgever het ‘zwem’niveau van uw kind bepalen.

De deelname aan het info- en testmoment is gratis. Wel vragen we om één van de twee testmomenten in januari langs te komen zodat we kunnen bepalen in welke groep je kind precies thuishoort.

VOORINSCHRIJVEN

SwiMove gaat van start op 3 februari 2018, definitief inschrijven is echter nog niet mogelijk. Echter willen we nu graag reeds de mogelijkheid bieden een plaatsje te reserveren in één van onze lessenreeksen. Heb je interesse en wens je reeds één of meerdere kinderen in te schrijven, vul het onderstaande formulier in (één per kind). We nemen dan persoonlijk contact met u op van zodra definitief inschrijven mogelijk is.